Ingresos municipais en liña

Este servizo permítelles aos cidadáns o pagamento dos recibos (modalidade 1) liquidacións (modalidade 2) e autoliquidacións (modalidade 2), mediante un sistema de total confianza, xa que todas as transmisións se realizan por medio dun servidor seguro. Os seus datos só os coñecerá a entidade financeira.

Efectuado o pago, a entidade financeira remitirá o ficheiro cos cobros, que será procesado polo Concello. Na semana seguinte poderá comprobar na sede electrónica que o recibo, liquidación ou autoliquidación figuran pagados coa data efectiva do pagamento.

PAGAMENTO DE RECIBOS, LIQUIDACIÓNS, AUTOLIQUIDACIÓNS E MULTAS DE TRÁFICO (cos documentos de pago que xera e envía o Concello)

Pode empregar unha destas pasarelas de pago:

 1. ABanca: Usuarios de tarxeta de crédito ou débito de calquera entidade ou ben usuarios da banca electrónica de ABanca.
 2. BBVA: Usuarios da banca electrónica do BBVA.
 3. CaixaBank pago con tarxeta: Usuarios de tarxeta de crédito ou débito de calquera entidade.
 4. CaixaBank liña aberta: Usuarios da banca electrónica de CaixaBank.
 5. Santander Central Hispano: Usuarios da banca electrónica do Santander.

INSTRUCIÓNS PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS

 1. Introduza os datos dos campos emisora, referencia, identificación e importe que aparecen escritos no documento de pago emitido polo Concello.
 2. PAGO NO SEGUNDO PERIODO POR TARXETA EN CAIXABANK: Se xa rematou o plazo do primeiro periodo do recibo, deberá introducir aquí igualmente a referencia e identificación dese primeiro período. Unha vez na pasarela do propio banco xa lle se solicitarán os datos definitivos.

CPR PERIODO EMISORA MOD  REFERENCIA IDENTIFICACIÓN EUROS    
     

 1. Se vai utilizar a pasarela do BBVA, introduza o NIF do titular da conta dende a que se realiza o pago

  NIF:


 2. Elixa a entidade ou pasarela coa que realizará o pagamento
Pagar por Abanca Pagar por CaixaBank
     
Pagar por BBVA Pagar por CaixaBank Pagar por Banco Santander